Fanfare Concordia Mertert asbl

Secretaire vun der Merter Musek

Last update: 28. 12. 2018
Vu Bis Numm   Uertschaft
1906    
Hirtt Nic   Mertert  
Paulus Jim   Mertert  
   
1965 1986 Paulus Marcel   Mertert  
1986 1998 Ferring Jos   Mertert  
1998 2014 Hirtt Léon   Bech-Kleinmacher  
2014 2016 Schummer Corinne   Mertert  
2016 2017 👻 👻 👻 👻   😭 😭 😡 😡  
2017 2017 MARTINS Sandrine   Mertert  
2018 Haut 👻 👻 👻 👻   😭 😭 😡 😡  
Save as PDF